„ODPUST TO NIE TYLKO ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ALE CZAS ŁASKI”

 „ODPUST TO NIE TYLKO ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ALE CZAS ŁASKI”

 „ODPUST TO NIE TYLKO ŚWIĘTO PATRONA PARAFII, ALE CZAS ŁASKI”

W czwartek 8 lipca w parafii pod wezwaniem św. Jana z Dukli sprawowane były uroczystości odpustowe. Udzielono także grupie młodzieży sakramentu bierzmowania. Uroczystościom przewodniczył bp Andrzej Przybylski, a w koncelebrze uczestniczyli o. Emanuel Nowak proboszcz parafii, o. Gerwazy Podworski wikary parafii, o. Reginald Małecki.

Bp. A. Przybylski wskazując na postać patrona parafii, zwrócił uwagę, że „w niebie oręduje za nami bardzo pobożny człowiek”, o którym św. Jan Paweł II mówił, że nie miał nic innego poza Bogiem. – Niech św. Jan z Dukli wspiera naszą słabość w modlitwie i niech się modli za nami, by w dniu odpustu wszystkie Boże dary zstąpiły na nas, parafię, dekanat, miasto, archidiecezję i cały świat.

W kazaniu biskup podkreślił, że błędem jest pragnienie posiadania wszystkiego. – Aby coś osiągnąć w życiu, również w życiu duchowym, aby być człowiekiem świętym, trzeba umieć rezygnować. Świętość polega na zdolności do rezygnacji. Apelował do młodych, aby nie zapomnieli o tym, że Bóg daje życie wieczne i przypomniał, że „święty umie zrezygnować z rzeczy mniej ważnych dla najważniejszych”.

Następnie udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Jedna z przyjmujących sakrament powiedziała: „Bierzmowanie to dla mnie bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Duch Święty umocnił mnie w wierze.” Dodała również, że proboszcz parafii godnie przygotował młodzież do przyjęcia sakramentu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wspólnoty Cenacolo, pomagającej m.in. narkomanom i alkoholikom, która będzie prowadziła działalność przy parafii św. Jana z Dukli w Częstochowie.

Po zakończeniu liturgii adorację Najświętszego Sakramentu podjęło Prywatne Stowarzyszenie Wiernych „Pielgrzymi Niepokalanej”, które gromadzi się na tej modlitwie w parafii 8. dnia każdego miesiąca, by wynagradzać za grzechy przeciwko życiu i prosić o jego ochronę.