WPROWADZENIE NOWEGO PROBOSZCZA

WPROWADZENIE NOWEGO PROBOSZCZA

 

WPROWADZENIE NOWEGO PROBOSZCZA

Dnia 30 sierpnia 2020 na Mszy św. o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste wprowadzenie o. Emanuela Nowaka na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana z Dukli. Dokonał tego dziekan dekanatu św. Józefa Rzemieślnika ks. Marek Kundzicz. Mszę św. Koncelebrowaną odprawiał ks. Marek Kundzicz, o. Emanuel i o. Reginald.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa w sposób następujący, kim jest proboszcz: 

Kan. 519. Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterówi, diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa.

Serdecznie witamy nowego proboszcza naszej parafii. Życzymy, aby Bóg obdarzył o. Emanuela darami Ducha Świętego i błogosławieństwem, a posługa w naszej parafii przyniosła wiele dobrych owoców.