Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(Kodeks Prawa Kanonicznego 1055)

Narzeczeni muszą zgłosić się do kancelarii na 3 miesiące przed datą zawarcia ślubu kościelnego na pierwszą rozmowę kanoniczną. Termin ślubu warto ustalić wcześniej. Przyszli małżonkowie zobowiązani są do odbycia dwóch rozmów kanonicznych – w parafii narzeczonego lub narzeczonej

Potrzebne dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości
  • świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem
  • świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu)
  • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (z ostatniej klasy z gimnazjum i szkoły średniej lub zawodowej)
  • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (w Poradni Życia Rodzinnego)
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach