“Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki”
(św. Jan Paweł II)

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta i pojednanie

Namaszczenie chorych

Sakrament święceń

Małżeństwo