Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, “opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”. Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie.

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1213)

Pochówek zmarłego zgłaszamy z reguły w parafii jego zamieszkania. Pogrzeb możliwy jest w każdej godzinie – o ile nie koliduje z innymi wydarzeniami w kościele.

Potrzebne dokumenty:

  • akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią (kapelana szpitala lub wezwany kapłan wydaje je najczęściej na obrazku po udzieleniu tych sakramentów)

zgodę własnego proboszcza na pogrzeb – jeżeli zmarły zamieszkiwał w innej parafii