Oaza Dzieci Bożych

Grupa dzieci, które w duchu formacyjnym ks. Franciszka Blachnickiego i wartościach duchowych św. Franciszka z Asyżu, kształtują swoją wiarę. Dzieci przez zabawę uczą się kochać Boga przez drugiego człowieka. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00 (formowanie ducha) i w niedziele o godz. 9:20 (śpiew), następnie Msza św. o godz. 10:00. Opiekę duchową sprawuje o. Alojzy, a opiekę muzyczną  Justyna Brendzel.

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje niemalże przy każdej parafii i kościele. Ministranci służą przy ołtarzu, aby liturgia wyglądała jeszcze piękniej. Być ministrantem to być szczególnym żołnierzem w armii Jezusa. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 14:00. Opiekę nad grupą sprawuje o. Fabian.

Franciszkański Zakon Świeckich

Regułą życia Franciszkanów Świeckich jest życie Ewangelią.  Wzorem do naśladowania św. Franciszek z Asyżu. FZŚ skupia  wiernych, którzy prowadzą życie w świecie i we własnych rodzinach, żyjąc duchowością franciszkańską. Każdy bowiem człowiek jest powołany do świętości. Spotkania odbywają się w każdą 3-cią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16:00. Opiekunem grupy jest o. Nikodem.

Żywy Różaniec

Wspólnota osób, które podejmując odpowiedzialność za Kościół i świat, codziennie odmawiają przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Jedna grupa składa się z 20 osób – tylu, ile jest tajemnic różańcowych. Dana osoba w ciągu miesiąca zobowiązana jest do rozważania i modlitwy jedną tajemnicą różańca. Spotkania mają miejsce w każdą 1-wszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00. Opiekunem wspólnoty jest o. Fabian.

Akademia Seniora

Istnieje przy naszym klasztorze od 2011 r. Grupa liczy ponad 50 osób w podeszłym wieku – należą do niej mieszkańcy Zawodzia i Mirowa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Członkowie grupy przez częste wycieczki i spotkania plenerowe otrzymują solidny pokład energii, a wartości chrześcijańskie są dla nich umocnieniem w trudnych chwilach. Opiekę duchową nad grupą prowadzi o. Nikodem.