Oaza Dzieci Bożych

Grupa dzieci, które w duchu formacyjnym ks. Franciszka Blachnickiego i wartościach duchowych św. Franciszka z Asyżu, kształtują swoją wiarę. Dzieci przez zabawę uczą się kochać Boga przez drugiego człowieka. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00 (formowanie ducha) i w niedziele o godz. 9:20 (śpiew), następnie Msza św. o godz. 10:00.

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje niemalże przy każdej parafii i kościele. Ministranci służą przy ołtarzu, aby liturgia wyglądała jeszcze piękniej. Być ministrantem to być szczególnym żołnierzem w armii Jezusa. Zachęcamy chłopców, młodzieńców i mężczyzn.

Franciszkański Zakon Świeckich

Regułą życia Franciszkanów Świeckich jest życie Ewangelią.  Wzorem do naśladowania św. Franciszek z Asyżu. FZŚ skupia  wiernych, którzy prowadzą życie w świecie i we własnych rodzinach, żyjąc duchowością franciszkańską. Każdy bowiem człowiek jest powołany do świętości. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16:00. Opiekunem grupy jest o. Emanuel.

Żywy Różaniec

Wspólnota osób, które podejmując odpowiedzialność za Kościół i świat, codziennie odmawiają przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Jedna grupa składa się z 20 osób – tylu, ile jest tajemnic różańcowych. Dana osoba w ciągu miesiąca zobowiązana jest do rozważania i modlitwy jedną tajemnicą różańca. Spotkania mają miejsce w każdą 1-wszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00. Opiekunem wspólnoty jest o. Reginald.

Prywatne Stowarzyszenie Wiernych „Pielgrzymi Niepokalanej”

Wspólnota „Pielgrzymi Niepokalanej” działająca przy naszej parafii, 8 grudnia 2020 roku otrzymała dekret zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Wacława Depo zezwalający na działalność w Archidiecezji Częstochowskiej. Jednocześnie arcybiskup mianował na asystenta kościelnego O. Emanuela Nowaka proboszcza parafii pw. św. Jana z Dukli.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wynagradzanie Bogu za grzechy aborcji oraz wszelkie grzechy przeciwko życiu i zgorszeniu nieletnich oraz modlitwa o ich rychłe zaprzestanie. Cel jest realizowany poprzez modlitwę i działanie.

  • Modlitwa – pierwsze soboty miesiąca oraz każdy ósmy dzień miesiąca podczas Mszy św. i adoracji. Pielgrzymi Niepokalanej utworzyli także różę różańcową w w/w intencjach.

  • Działanie – pomoc kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji – chcą dokonać aborcji, są matkami samotnie wychowującymi dzieci. Wspólnota pomaga także kobietom bezdomnym, rodzinom w bardzo trudnej sytuacji życiowej, osobom samotnym w trudnej sytuacji, które nie potrafią samodzielnie zadbać o znalezienie pomocy. Szczególnym czasem jest okres świat, kiedy przygotowywane są paczki dla dzieci i osób potrzebujących.

    Każda pomoc poprzedzona jest starannym rozeznaniem sytuacji. Finanse pozyskiwane są od ludzi dobrej woli i gorących sercach, którym bardzo dziękujemy. Niech Pan im błogosławi.

ZAPROSZENIE

Wspólnota „Pielgrzymi Niepokalanej” jest otwarta i zaprasza ludzi o otwartych sercach, którym los bliźnich nie jest obojętny, do pomocy poprzez modlitwę i działanie. Każdy chętny znajdzie u nas pole do działania w zakresie, który mu odpowiada.

Zapraszamy na spotkanie po Mszy św. i adoracji, każdego ósmego dnia miesiąca. W dni powszednie Msza św. jest o godz. 18.00, a w niedziele i święta o godz. 16.00. Spotkanie odbywa się w salce parafialnej.