Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1213)

Termin chrztu ustala się w kancelarii parafialnej w dzień dogodny dla zainteresowanych – najczęściej w niedzielę na Mszy o 12:00.

Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed przypadającym terminem.

Potrzebne dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (z USC),
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli był poza naszą parafią) – ślub kościelny nie jest warunkiem koniecznym do udzielenia chrztu dziecka
  • imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych o przyjętym chrzcie i bierzmowaniu (z parafii miejsca zamieszkania),
  • jeśli rodzice dziecka nie są naszymi parafianami konieczna jest zgoda na chrzest poza własną parafią

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

  • osoby bez przyjętego sakramentu bierzmowania.
  • osoby żyjące w wolnych związkach lub tylko w związku cywilnym – bez ślubu kościelnego