5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29. 03. 2020 r.

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29. 03. 2020 r.

 

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU29. 03. 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dzisiaj 5 Niedzielę Wielkiego Postu. Ukazane w dzisiejszej Ewangelii wskrzeszenie już rozkładającego się Łazarza jest zapowiedzią, że Chrystus jest w stanie wskrzesić każdego i to z tej śmieci straszliwszej niż śmierć ciała, bo oddzielającej człowieka od Boga – tylko trzeba zechcieć uwierzyć w Niego i wyznać Mu swoje słabości.

2. W związku z epidemią, odpowiadając na apele ze strony władz państwowych i samorządowych zalecamy, by z całą starannością dochować postanowień rządu i wytycznych KEP, dlatego zachęcamy wiernych do korzystania z mediów w celu łączenia się z innymi wiernymi w modlitwie. Wg wytycznych rządu w świątyni podczas Mszy przebywać może jedynie 5 osób, dlatego dajmy pierwszeństwo tym, którzy zamówili intencje na dany termin.

3. Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać w naszej świątyni ze spowiedzi wielkanocnej informujemy, że podejmujemy dyżury w konfesjonale, codziennie w godzinach od 900 do 1000 oraz od 1630 do 1800. W Niedzielę natomiast podczas Mszy Świętych.

4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy wieczornej i po niej bezpośrednio modlić się będziemy w intencji powołań i powołanych. W piątek na skutek wskazań wydanych przez Kurię Biskupią nie odbędą się odwiedziny chorych w domach. Po Mszy wieczornej w piątek adoracja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, natomiast w sobotę o 1700 adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

5. 2-go kwietnia przypada kolejna rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Niech to będzie dla nas okazja do dziękczynienia Bogu za dar jego życia oraz do modlitwy za jego wstawiennictwem w intencji naszej Ojczyzny.

6. W zakrystii są do nabycia w cenie 6 złotych paschaliki Caritas w ramach wsparcia dzieł charytatywnych.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dostępny w cenie 6 złotych Tygodnik Katolicki Niedziela zawiera dzisiaj wiele ciekawych treści, m.in. artykuł o Papieżu, który umacniał wiarę, zmuszający czytelnika do postawienia sobie pytania o to jak wykorzystujemy przesłanie św. Jana Pawła II w naszym życiu. W innym artykule pada natomiast pytanie czy chodzenie do Kościoła wymaga dziś odwagi? Jak się zachować w okresie dyspensy. Dostępny jest również nowy numer Gazetki Parafialnej.

8. Paniom dbającym o porządek w naszej świątyni składamy najserdeczniejsze Bóg zapłać i Wam wszystkim za każdy przejaw życzliwości niech Pan Bóg wynagrodzi obfitością błogosławieństwa i łaski.